top of page

Tecnologia i innovació

A Dopec el futur és sempre present, per això estem en constant evolució implementant la tecnologia més puntera al nostre equip per tal de ser un referent en l'àmbit de la realització de projectes d'enginyeria i arquitectura del país. A continuació es mostren algunes de les nostres apostes tecnològiques: 

Metodologia BIM (Building Information Modeling)

BIM suposa l'evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats  en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L'ús de BIM va més enllà de les fases de disseny, abastant l'execució del projecte i estenent-se al llarg del cicle de vida de l'edifici, permetent la gestió del mateix i reduint els costos d'operació.

Dopec es puntera en aquesta tecnologia i incorpora al seu equip professionals dedicats a aquesta metodologia.

certificate.png

Major qualitat

Tots els recursos BIM que utilitzem fan que el control del projecte per part dels nostres tècnics sigui resolutiu i eficient. 

cube-with-arrows.png

Màxima precisió

El sistema usat a Dopec proporciona projectes d'alta qualitat i amb precisió real, fet que es tradueix en una òptima resolució del projecte.

layers.png

Millor organització

La implantació BIM ja és una realitat en el món de l'arquitectura i l'enginyeria, ja que suposa una millora en producció i acota els seus riscs.

Renderitzat fotorealista

A Dopec entenem el renderitzat i videorenderitzat no només com un mostrari avançat del resultat final sinó que també com a eina de treball en totes les fases del projecte. Mitjançant els programes més avançats del mercat (rènder, videorènder, 360º, temps real, realitat virtual...) oferim i usem les visualitzacions fotorealistes per tenir una visió fidedigna que complementi en tot moment el projecte.

Escàner làser 3D

Usem l’escanejat làser 3D com a complement per a les tasques d’aixecament topogràfic. D’aquesta manera ens és possible caracteritzar gran part dels elements escanejats i obtenir informació fidedigna que es plasmi i complementi a la documentació gràfica.

Bessó digital

Càmeres d'obra

Oferim la instal·lació de càmeres web per tal que es pugui fer seguiment “on line” de l’avanç real de les obres i crear “timelapses” al final de les mateixes. D’aquesta manera podem realitzar un seguiment i control en temps real tenint un registre de vídeo i imatges en qualsevol moment de la obra.

Fotografia tèrmica

Són nombrosos els projectes realitzats a Dopec que impliquen un control estricte de les propietats climatològiques i tèrmiques de zones concretes. Per això la fotografia tèrmica és una eina molt emprada pels nostres tècnics en aquelles sales o edificis on el requeriment tèrmic és la prioritat del client, permetent-nos reforçar els punts de fuga tèrmica in situ.

muntatge.jpg

Instrumentació d'edificis

L’ús de tècniques d’instrumentació i auscultació d’edificis ens permet fer un seguiment i control rigorós de l’evolució del terreny durant les obres que impliquen un grau de dificultat amb l’entorn. A Dopec usem aquestes tècniques per realitzar una lectura proactiva i constant de les dades obtingudes que ens permeti executar les obres amb tota seguretat per a les construccions adjacents.

Estudi de traçats amb eines audiovisuals

A Dopec usem les tècniques audiovisuals més punteres per tenir una visió fidel dels projectes a emprendre. En el cas dels estudis viaris, fer un seguiment audiovisual ens permet accedir fàcilment al lloc desitjat en qualsevol moment i tenir una visió més àmplia que la que ofereix la fotografia.

Fotografia 360º

L’ús de fotografies 360º des de diferents punts de l'obra i amb una certa periodicitat permet un control acurat i actualitzat de les diferents fases i la seva evolució, amb la capacitat d'analitzar i valorar els progressos de la mateixa. 

bottom of page