top of page
LOGO_DOPECGERIATRICOS.png

Amb l'objectiu de satisfer la demanda de el sector geriàtric a Espanya, que actualment necessita més de 100.000 places amb urgència, hem creat diferents projectes en què desenvolupem complexos geriàtrics en diferents punts d'Espanya, oferint en cada grup al voltant de 2.000 places i uns temps no superiors a 24 mesos des de l'escriptura dels terrenys a nom del nostre client final.

 

Oferim un clau en mà, amb operador i rendes fixes a partir de l'5% (triple net) des del segon any fins a la durada del contracte amb el mateix, 10 anys d'obligat compliment i de 25 a 30 anys aproximadament de contracte a precisar.

Projectes molt nous i summament estudiats per treballar amb places concertades en general.

bottom of page