top of page

Equip Directiu

NORBERT FINAL.jpg

Norbert Torres Pugès

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Soci fundador de DOPEC, ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional de més de trenta anys al món de la consultoria i la construcció.


Expert en planejament urbanístic, urbanització i edificació, ha estat el màxim responsable de la gestió econòmica de la societat, així com del seu creixement tècnic i humà inicial.


La seva capacitat de visió a llarg termini ha permès el creixement sostingut de l’empresa marcant la línia estratègica i definint les polítiques empresarials.


El seu afany per la generació d'una cultura innovadora dins de l'empresa ha permès que DOPEC s'adapti en tot moment als nous reptes, implementant idees noves i nous mètodes i eines de treball. 

ALBERT FINAL_v2.jpg

Albert Casajuana Palet

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Soci fundador de DOPEC, la seva carrera professional de més de trenta anys s'ha desenvolupat exclusivament en el sector de l'enginyeria civil.


Especialista en enginyeria hidràulica, ambiental i desenvolupament urbà, és responsable del creixement i manteniment de l'equip humà des de l'any 2000.


El seu ampli coneixement de el sector de l'enginyeria, així com de les diverses empreses i administracions, ha posicionat DOPEC entre les empreses líders del seu àmbit.
Ha estat membre directiu de l'associació d'empreses d'enginyeria i arquitectura i de l'associació d'empreses de consultoria ambiental. Manté un contacte constant amb aquestes i treballa conjuntament amb les administracions per a la millora del sector.

RAFA FINAL.jpg

 Rafael Tejada Ramírez

Arquitecte

Soci de DOPEC des del 2018, fa més de vint anys que treballa a l'empresa com a màxim responsable dels projectes d'edificació, ja siguin residencials, equipaments o industrials. 


Profund coneixedor del mon de l’arquitectura i l’urbanisme, és responsable de la planificació i seguiment tècnic dels diferents contractes de l’empresa. 
La seva visió global i pràctica del procés constructiu des de les idees inicials del projecte fins a la finalització de l'execució material de l'obra dota als treballs d’edificació de DOPEC d’una sòlida solvència.


Hàbil coneixedor dels interessos dels diferents interlocutors del sector i amb un elevat nivell d'exigència envers les feines realitzades, garantitza un òptim resultat final dels treballs executats.

bottom of page