Transports

Dopec destaca per la seva experiència en projectes de gran abast i de gran influència en el territori de forma que el creixement, transformació i conservació d’aquest es porta a terme de forma regulada i controlada.

Entre les infraestructures de transports en que Dopec participa hi ha:

Carreteres Ferrocarrils
Veure projectes

Carreteres

Dopec destaca per la seva experiència en projectes de gran influència en el territori i per la seva experiència en el disseny d’infraestructures viàries, amb la redacció de projectes de traçat de carreteres, projectes de millores locals i generals de la xarxa i de renovació de ferms i conservació de carreteres.

Dopec participa ja des de l’inici del projecte en l’anàlisi d’alternatives, estudis informatius, estudis de mobilitat, passant per la redacció de projectes executius i direccions d’obra d’infraestructures viàries.
Veure projectes

Ferrocarrils

Dopec intervé en la concepció i integració de noves línies ferroviàries i en projectes de noves estacions i adaptacions d'estacions existens.

Dopec particia ja desde l'inici del projecte en l'anàlisi d'alternatives, estudis informatius, estudis de funcionals i d'explotació, estudis d'evacuació i ventilació, passant per la redacció de projectes executius i direccions d'obra de ferrocarrils.