Veure projectes

Instal·lacions

Dopec disposa d’un equip propi d’enginyers industrials i de telecomunicacions especialitzat en el càlcul i disseny de tot tipus d’instal·lacions que garanteix la coordinació en el disseny de les diverses xarxes entre si i d’aquestes amb el disseny funcional i les estructures.

L’experiència de l’equip i el treball conjunt i coordinat amb les diferents àrees de l’empresa permet afrontar amb èxit tot tipus de projectes d‘obra civil, edificació i projectes d’estricte caràcter industrial, tant de nova construcció com d’ampliacions i remodelacions, des de la definició exhaustiva del projecte fins a la posada en funcionament i explotació.

Amb l’objectiu de proporcionar la totalitat dels serveis que requereix l’enginyeria d’instal·lacions, l’abast dels treballs que es duen a terme inclou des del disseny i optimització de la solució, fins a la redacció del projecte, assessoria i assistència tècnica, direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut i legalització i llicències ambientals.