Veure projectes

Innovació tecnològica

La innovació tecnològica constitueix una estratègia de Dopec dirigida al desenvolupament de noves eines, serveis i productes, mitjançant la generació, incorporació i adaptació de tecnologies a partir d’un treball sistemàtic que implica entendre el canvi com una oportunitat de millora.

Dopec disposa d’un departament d’Innovació Tecnològica on es desenvolupen unitats de producció com l’Enginyeria del Software, Sistemes d’informació Geogràfica (GIS), I+D+i, i optimització, control i millora dels propis processos de producció i com a servei als clients.

Això permet el desenvolupament d’aplicacions informàtiques a mida, basades tant en la programació com en el disseny de bases de dades relacionals i el tractament de dades corresponent, a la vegada que incorpora als seus treballs el valor afegit dels sistemes d’informació geogràfica.