Veure projectes

Enginyeria del terreny

La interferència amb el terreny és un fet inherent a qualsevol actuació implementada sobre el territori. El coneixement de les característiques del terreny i del seu comportament davant d’aquesta interferència és essencial per garantir l’èxit de les actuacions que es vulguin desenvolupar.

Dopec compta amb un equip de geòlegs i enginyers geòlegs que, amb la seva experiència i les eines de software més avançades, doten a l’empresa d’una estructura tècnica òptima per liderar projectes i obres de tot tipus.

Els treballs realitzats es desenvolupen tant en l’àmbit de la hidrologia subterrània com en l’àmbit de la geotècnia. Pel que fa a la hidrologia subterrània, s'identifiquen i modelitzen amb software d’elements finits en 2D i 3D els efectes sobre els aqüífers, i en termes de geotècnia, es duen a terme modelitzacions del terreny per mètodes numèrics en 2D i 3D, com a eina per al disseny de túnels, fonamentacions, talussos i terraplens.