Edificació

Dopec destaca per disposar d’un equip d’arquitectes amb una àmplia experiència en la programació i disseny de tot tipus d’edificació:

Equipaments públics Equipaments privats Edificació residencial Edificació industrial
La metodologia de treball de l’equip d’edificació permet un acurat desenvolupament dels projectes tot considerant la definició constructiva de l’edificació, la integració al projecte de la previsió de futures ampliacions, canvis d’ús i deconstrucció, sense oblidar els aspectes de sostenibilitat i accessibilitat.

Tot això, juntament amb una dilatada experiència en la concepció i redacció de projectes garanteixen la precisió en la valoració de costos amb la conseqüent minimització de risc per al promotor.

L’àrea d’Edificació de Dopec intervé en la redacció de projectes bàsics i d’execució i direccions d’obra i d’execució de tot tipus d’edificacions, tant de nova planta com de rehabilitació i restauració.
Veure projectes

Equipaments públics

Dopec té una àmplia experiència en la concepció d’equipaments públics de qualsevol tipologia: culturals, educatius, sanitaris, esportius, administratius, ...
Veure projectes

Equipaments privats

Dopec participa en la concepció d’equipaments privats de qualsevol tipologia: oficines, aparcaments, hotels, comercials, ...
Veure projectes

Edificació residencial

Dopec té una àmplia experiència en la concepció d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars.
Veure projectes

Edificació industrial

Dopec té una àmplia experiència en la concepció d’edificacions industrials, com naus industrials, naus portuàries, magatzems, ...